Brama Grodzka i Teatr NN w fotografii

Dzięki wspaniałej inicjatywie Photo Day gazety MM Lublin oraz uprzejmości Teatru NN, mogliśmy obejrzeć niezwykłą wystawę  “Lublin. Pamięć Miejsca”. Kilkugodzinna wędrówka po wnętrzach Bramy Grodzkiej jak po ogromnym archiwum, była jednocześnie podróżą w czasie jak  i hołdem pamięci. Setki archiwalnych zdjęć dokumentujących codzienne życie przedwojennego Lublina można było oglądać w fotoplastikonach. W archiwum znajdują się  unikatowe fotografie  autorstwa Stanisława Magierskiego, Józefa Czechowicza, Ludwika i Edwarda Hartwigów, Jana Bułhaka a także Stefana Kiełszni. Bardzo ciekawym eksponatem są slajdy ukazujące Lublin 1940 roku w kolorze,  autorstwa niemieckiego żołnierza Maxa Krinbergera. W jednej z sal mieści się makieta Starego Miasta i dzielnicy żydowskiej – niezwykła, gdyż ukazująca świat, którego już nie ma.

Your email is never published or shared.

Back to Top Contact Me Share on Facebook Tweet this Post Email to a Friend